POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych (w szczególności klientów i dostawców) firmy ESTIDA Estera Kaczmarek zwanej dalej Administratorem danych.

I PODSTAWA PRAWNA

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest:

ESTIDA Estera Kaczmarek

ul. Świerkowa 18

62-090 Rostworowo

NIP 779-216-44-12

e-mail: biuro@estida.pl

II PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to wszystkie informacje, które identyfikują (bądź też pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną. Danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, PESEL; dane dotyczące płatności lub karty kredytowej itp. Pragniemy zapewnić, iż przetwarzamy Państwa dane jedynie w celu jak najlepszego realizowania zawartej z naszą firmą umowy.

W związku  z zawieranymi z naszą firmą umowami koniecznym jest niejednokrotnie podanie takich danych jak:

- imię i nazwisko
- adres poczty elektronicznej
- numer telefonu
- adres dostawy
- adres fakturowania

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu pozyskania klientów/dostawców, realizacji procesów ofertowania. zamówienia i obsługi posprzedażnej oferowanych towarów i usług oraz celem przesłania spersonalizowanej informacji handlowej, a w szczególności w celu:

 - kontaktu osobistego, telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną;
- przesłania zamówionych materiałów informacyjnych, reklamowych i ofert;
- realizacji zamówienia;
- realizacji zgłoszenia serwisowego lub reklamacyjnego;
- obsługi posprzedażnej;
- ewentualnego dochodzenia roszczeń;
- dostosowania Serwisów internetowych do potrzeb Użytkowników;
- tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonalności Serwisów, a w tym statystyk oglądalności.

Sam decydujesz, czy chcesz skorzystać z oferowanych usług i podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizowania umowy o świadczenie usług. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, a w tym świadczenia usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby dochodzenia roszczeń oraz przesyłania spersonalizowanej informacji handlowej.

III DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Administrator informuje, że podczas korzystania z należnego do niego serwisu internetowego zbierane są również dane automatycznie. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies oraz przez system marketingu automatycznego.

Od momentu połączenia się użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja m.in. o numerze  IP i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się ze Serwisem. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb użytkowników  oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

W niektórych częściach naszej witryny używamy plików "cookie", aby strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze. Te pliki cookie są ważne tylko dla pojedynczej sesji i nie zawierają żadnych danych o Twojej osobie.

IV POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zawarciem poszczególnej umowy na naszej firmie ciążą dodatkowe obowiązki przede wszystkim: podatkowe, księgowe, hostingowe oraz logistyczne. Obowiązki te nierozerwalnie związane są z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

W celu realizacji tych obowiązków powierzamy Państwa dane innym podmiotom (podmiotom przetwarzającym) tj. w szczególności biurze rachunkowemu, dostawcom z którymi współpracujemy, firmom kurierskim dostarczającym przesyłki, hostingodawcy przechowującemu dane na serwerze.

Zapewniamy jednakże, że podmioty z którymi współpracujemy są przez nas skrupulatnie dobierane i również przestrzegają zasadach ochrony danych osobowych wynikających z RODO.

V ZAKRES UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU ZGODNIE Z RODO

Wchodzące z dniem 25.05.2018. w życie rozporządzenie o ochronie danych, gwarantuje Państwu szereg uprawnień o których należą:

- prawo do uzyskania informacji czy nasza firma przetwarza Państwa dane osobowe;
- prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, a także uzyskania informacji na temat sposobu, celów i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych;
- prawo uzyskania informacji o  źródle pochodzenia Państwa danych osobowych w naszych bazach;
- prawo do sprostowania (poprawiania) własnych danych;
- prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: biuro@estida.net.pl

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo złożyć zażalenie do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych:  ustawę o ochronie danych osobowych lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Administrator danych zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus